Årsmöte för AC Stockholm Söder

Torsdag, 21 Februari 2019, 19:00 - 20:30 Flasksköljaren i Studiefrämjandets lokaler på Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N.

Välkommen till Adoptionscentrum Stockholm Söders årsmöte torsdag den 21 februari 2019.

Årsmötet startar kl 19.00 och från kl 18.30 finns årsmöteshandlingar och smörgåsar tillgängliga i föreläsningslokalen.

Platsen är Flasksköljaren i Studie­främ­jan­dets lokaler på Brygghuset, Norr­tulls­gatan 12 N.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, dvs den 7 februari 2019. Motionerna sänds via e-post till: info@acstockholm.se eller kontakta vår ordförande Jonas Andersson på telefon 070-677 68 69 om du vill skicka på annat sätt.

Årsmötet kommer även att behandla följande:

  • Val av ombud till Adoptionscentrums förbundsmöte 2019.
  • Samgående mellan lokalavdelningarna i Stockholm.

Årsmötet kommer att behandla en fråga från styrelsen om att arbeta för ett samgående mellan lokalavdelningarna Adoptionscentrum Stockholm Söder och Adoptionscentrum Stockholm Norr. 

Förslag på nya styrelsemedlemmar kan lämnas till valberedningen, valberedning@acstockholm.se

Hjärtligt välkommen!

Arrangör :  Stockholm Söder
Kostnad :  Ingen kostnad
Sista anmälningsdag: 2019-02-20
Antal anmälda: 1
Typ av aktivitet:Avdelningsmöte
Avdelning:Stockholm Söder