Styrelsen i Adoptionscentrum Stockholm Söder

Styrelsen 2017-2018

Funktion   Namn

Ordförande

 

 

Jonas Andersson
070-667 68 69
jonas.andersson@acstockholm.se

Vice ordförande

 

Sophia Petersen 

 

Kassör

 

 

Helena Isaksson
helena.isaksson@acstockholm.se

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

Annika Elgeryd (utbildning)

Charlotte Fay Kendel 

Catharina Ericson Ulfves (biståndsinformatör)

Anders Naeselius

Helén Falkenström

     

 Valberedning

 

 

Maria Marcusson