Datum:  2021-03-09

Oacceptabelt med personangrepp och kränkande kommentarer

Vi på Adoptionscentrum har valt att ta en paus när det gäller vår Facebooksida och har beslutat att tillfälligt stänga sidan. Efter Dagens Nyheters artiklar om adoption har en handfull personer tyvärr valt att bryta mot våra/sidans regler och ägna sig åt kritik, kränkande kommentarer och personangrepp på följare som har andra åsikter än deras samt hänga ut oss anställda på Adoptionscentrum. Detta har skapat en rädsla hos våra följare för att bli attackerade om man kommenterar våra inlägg på Facebook. Det har också skapat en obehaglig ton som inte hör hemma i vår organisation.

Vi är ledsna för detta då vi är medvetna om att många av våra följare uppskattar Facebook som kommunikationskanal.

Om ni har funderingar kring Adoptionscentrums inställning när det gäller frågorna som tas upp i media kan ni läsa mer här.

För de medlemmar och följare som behöver stöd eller har frågor går det att nå oss via vår stödtelefon 08-587 499 01 eller mejl.

 

Varma hälsningar,

Kerstin Gedung

Verksamhetschef Adoptionscentrum