Datum:  2022-09-29

Samtalsstöd till adopterade och adoptivföräldrar

I regleringsbrevet för 2022 fick MFoF ett förnyat uppdrag att erbjuda samtalsstöd till adopterade. Stödet ska vara ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården och ska erbjudas både individuellt och i grupp. Till skillnad från tidigare erbjuds nu även samtalsstöd för adoptivföräldrar. Dessutom finns utöver möjligheten till enskilt samtalsstöd nu även möjlighet till samtal i grupp.

Läs hela nyheten på mfof.se