Datum:  2020-08-26

MFoF har upphandlat leverantör av adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd

I maj 2020 fick MFoF ett nytt regeringsuppdrag som innebär att myndigheten ska erbjuda adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. MFoF har upphandlat en extern leverantör för att tillhandahålla samtalsstödet. Det blir Apoteksgårdens Kognitiva Center AB som kommer vara utförare av samtalsstödet.

Läs mer om stödet på MFoFs hemsida.