Datum:  2021-06-22

Kommentarer till DN:s artiklar om Sydkorea och Kina

Helgens artiklar i DN handlar dels om den stigmatiserande situationen för ensamstående mammor i Sydkorea, dels om ettbarnspolitiken i Kina och dess negativa konsekvenser.

Stigmatiseringen av ensamstående mödrar i Sydkorea är något som fortfarande lever kvar. Det kunde man tydligt se i DN:s artikel. Att bryta detta stigma, där man som ogift mor får svårt att få en plats i samhället, är ett viktigt steg i Sydkoreas fortsatta utveckling. Vi tror inte att det sker snabbare om man skulle upphöra med internationella adoptioner i väntan på att attityderna förändras. Istället skulle allt fler barn växa upp på barnhem och institutioner. Barn ska inte användas som politiskt påtryckningsmedel. Detta strider mot Barnkonventionen.

Ettbarnspolitikens fruktansvärda konsekvenser har drabbat otaliga barn och familjer under årens lopp. Det är glädjande att Kina äntligen har upphört med den politiken, eftersom den ledde till att barn hamnade på undermåliga barnhem. Genom internationella adoptioner synliggjordes dessa svåra förhållanden för omvärlden och ledde till att många barn fick en familj och en tryggare framtid.

Läs hela texten med kommentarena här.