Datum:  2020-06-08

Adoptionscentrum emot rasism

I och med de aktuella händelser mot rasism som pågår globalt, vill vi på Adoptionscentrum uppmärksamma och påminna våra medlemmar att vi är en organisation som i alla sammanhang är emot rasism. 

I vårt intressepolitiska program från 2019, säger Adoptionscentrum bland annat "Nej till rasism och främlingsfientlighet, ja till alla människors lika värde - bevara Sverige mänskligt!".