Resor och Rötter

Adoptionscentrum har arbetat med verksamheten Resor och Rötter sedan 1995. Vi har samlat på oss kunskap om adopterades individuella behov av att lära sig mer om sitt ursprung. Vi har bred erfarenhet om möjligheten att göra återresor och/eller söka rötter i olika länder.

Faktorer som kan påverka en röttersökning kan vara ursprungslandets lagstiftning, om det finns en organisation eller myndighet som har kunskap om röttersökningar eller om vi har en aktuell kontakt i landet. Andra faktorer kan vara det lokala synsättet på adoptioner, den biologiska familjens situation i landet eller möjligheten att praktiskt kunna söka efter en person.

Adoptionscentrum arbetar för att en sökning ska ske humant, juridiskt och etiskt korrekt för att undvika att någon enskild kommer till skada i processen. I vissa länder kan vi utnyttja våra redan etablerade kontakter kring adoptioner, för att stödja en röttersökning eller en återresa. I andra länder måste vi undersöka hur en återresa eller röttersökning går till och om det är möjligt för oss att kunna hjälpa den adopterade.

Handläggare

Adoptionscentrum har två handläggare som arbetar med verksamheten Resor och Rötter. Frågor kan ställas per mail eller på telefon till Maria Erlingsson 08-587 499 06 (Latinamerika, övrigt) eller Charlotte Luthander 08-587 499 16 (Asien, övrigt). Vi har telefontid för obokade samtal på tisdagar klockan 10.00-12.00 samt torsdagar klockan 15.00-16.00. 

Du når dem även via deras gemensamma mail rottersokning@adoptionscentrum.se