Söka ursprung

Att söka ursprung kan innebära mycket mer än att bara söka efter biologiska rötter. Det kan handla om vilka platser jag har befunnit mig på tidigare, kulturen i landet, språket, att resa dit, med mera.

Vi på Resor och Rötter kan hjälpa dig som är adopterad eller närstående i din sökning. Vi arbetar bland annat med:

  • förberedande råd och stöd inför sökning efter biologiskt ursprung (röttersökningar)
  • individuellt stöd för dig som vill veta mer om ditt eller ditt barns ursprung och land (samtal)
  • stöd för dig som vill veta mer om att vara adopterad i Sverige, till exempel mellanförskap, rasism och/eller det eventuella traumat att vara adopterad (samtal och föreläsningar)

Röttersökningar

Är du adopterad och funderar på att söka efter ditt biologiska ursprung? Vi på Adoptionscentrum arbetar för att hjälpa adopterade som vill söka sina biologiska rötter. Här hittar du information om vad vi kan erbjuda just dig.

Förberedande workshop - Anmälan

Första steget i att söka efter biologisk familj är att förbereda sig. Därför erbjuder vi dig en förberedande workshop tillsammans med andra adopterade som går i samma tankar. Vi hjälper till med att hantera de känslor som kan uppstå hos dig i samband med en röttersökning. Vi brukar ha en workshop i:

  • Februari
  • Maj
  • September och
  • December

Citat från tidigare deltagare

"Det är första gången jag pratar om min adoption med andra adopterade"

"Jag var nervös för att dela med mig, men alla var jättesnälla och det var bra att höra andras tankar"

"Detta var bättre än vad jag kunde föreställa mig"

Våra kontakter med utlandet

Om du är adopterad från Sydkorea, Colombia eller Sydafrika, hjälper vi dig i kontakten med utlandet genom hela processen.

Om du är adopterad från ett annat land kan du mejla till ror@adoptionscentrum.se för att fråga vilket stöd vi kan erbjuda just dig.