Kopior av handlingar

akter

Om du adopterad genom Adoptionscentrum kan du beställa kopior av de handlingar som finns i adoptionsakten från ditt adoptionstillfälle.

Beställa kopiorna

Du beställer kopior genom att fylla i och skicka in blanketten, se nedan, till oss, tillsammans med en giltig ID-handling. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopiorna. Skicka signerad blankett + kopia av ID till e-post ror@adoptionscentrum.se.

Väntetider

Det tar mellan 4-6 veckor att få sina kopior. Du kan läsa mer om vad som händer under processen via fliken Adoption i media - Kopior av handlingar.

2021-09-07: För närvarande hanterar vi beställningar som kom in i slutet av juli och början av augusti.

Privat adoption eller annan förmedlare

Om adoptionen har skett privat eller genom en annan förmedlare, kommer Adoptionscentrum inte åt handlingarna. Du kan då pröva att vända dig till:

  • Organisationen som förmedlade adoptionen om den finns kvar  
  • Lokala tingsrätten  
  • Lokala socialnämnden (familjerätten i kommunen)  
  • Lokala socialtjänsten (i kommunen)  
  • Riksarkivet (kräver att du vet vilken av ovanstående som arkiverat handlingarna)

För mer information kan du även pröva att vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) dåvarande Nämnden för Iinternationella Adoptioner (NIA), alternativt den organisation som förmedlande adoptionen om den finns kvar.

Sydkorea innan 1980 - Är du adopterad från Sydkorea och kom till Sverige innan år 1980, är adoptionen genomförd av Socialstyrelsen och NIA, inte Adoptionscentrum. Pröva att vända dig till något av ovanstående alternativ för mer information.

FAQ - Kopior av handlingar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får i samband med beställning av kopior av adoptionshandlingar. Klicka på rubriken för att komma till frågesidan. Om du saknar ett svar, vänligen kontakta oss på ror@adoptionscentrum.se.