Kopior av handlingar

Om du adopterad genom Adoptionscentrum kan du beställa kopior av de handlingar som finns i adoptionsakten från ditt adoptionstillfälle.

Beställa kopiornaAkter

Du beställer kopior genom att fylla i och skicka in blanketten, se nedan, till oss, tillsammans med en giltig ID-handling. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopiorna.

Skicka signerad blankett + kopia av ID till e-post ror@adoptionscentrum.se.

Väntetider

2021-06-18: För närvarande hanterar vi beställningar som kom in i mitten av maj. Det tar mellan 4-6 veckor att få sina kopior. Du kan läsa mer om vad som händer under processen via fliken Adoption i media - Kopior av handlingar.

Privat adoption eller annan förmedlare

Om adoptionen har skett genom en annan organisation/förmedlare, behöver du vända dig till den organisationen för att beställa handlingarna. Om organisationen inte finns kvar eller om adoptionen var en så kallad privat/enskild adoption, får du vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för mer information om var du kan leta efter handlingarna.

Sydkorea innan 1980

Om du är adopterad från Sydkorea och kom till Sverige innan år 1980, är adoptionen genomförd via Socialstyrelsen. Det betyder att du behöver vända dig dit för att få reda på var bakgrundshandlingarna är arkiverade. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.