Kopior av handlingar

Akter
Är du adopterad genom Adoptionscentrum och intresserad av att veta mer om handläggningen kring adoptionen? Ett sätt att börja samla information är att kostnadsfritt beställa kopior av de handlingar på den information vi har om dig i adoptionsakten. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopior av handlingar i akten.

Vi gör allt som står i vår makt för att kopior av akt ska sändas till dig som begär ut sådana så snabbt som möjligt, men vi ber om förståeles för att vi just nu har förlängd handläggningstid på grund av coronaviruset.

Vad kan akten innehålla?

Innehållet i akten varierar beroende på vilka dokument dina adoptivföräldrar och Adoptionscentrum fått vid tidpunkten för adoptionen. Adoptionscentrum började spara dokument för drygt 40 år sedan, långt innan det blev en lagstadgad skyldighet 1 januari 2005. Ibland finns inte samma dokument i akten som tidigare skickats till den adopterade i samband med adoptionstillfälelt, speciellt för adopterade som kom till Sverige på 1970- och 80-talet. Dåvarnade lagstiftning och regelverk påverkar vad som dokumenterades och vad som lämnades ut, till exempel från ursprungslandets domstolar, men även hur många exemplar som kom från ursprungslandet.

Originalhandlingar och dokument som upprättas i utlandet lämnas till adoptivföräldrarna i samband med adoptionen. Adoptionscentrum uppmanar alltid föräldrarna att skicka in kopior på de dokument de får i ursprungslandet till oss. Om detta sker finns de dokumenten också sparade hos oss. Syftet är att göra all information tillgänglig för den adopterade.

Beställa handlingar

Du beställer kopior av handlingar genom att fylla i och skicka in en blankett till oss, tillsammans med en kopia av din legitimation. Vi behöver en kopia av din legitimation för att försäkra oss om att det är rätt person som efterfrågar handlingarna. Du hittar blanketten i länkarna nedan:

Med tanke på COVID -19 går det just nu bra att mejla in blanketter till oss, istället för att posta in dem. E-post: ror@adoptionscentrum.se.

Från och med 26 augusti 2019 förändrade Adoptionscentrum rutinerna för vilka dokument som lämnas till den adopterade som begär ut kopior av handlingar. Tidigare har av integritetsskäl till exempel dokument som endast rör adoptivföräldrarna inte lämnats ut. Det åligger dock Adoptionscentrum att göra en tystnadspliktsbedömning av alla dokument som rör andra personer än den adopterade.

Information och handlingar om bioligiskt ursprung, identitetshandlingar eller dylikt lämnas alltid ut till den adopterade personen om dessa finns akriverade i akten.

Adoptionscentrums integritetspolicy

När vi behandlar dina personuppgifter sker detta i enlighet med vår integritetspolicy

Rekvirering

Adoptionscentrum förvarar av säkerhets- och utrymmesskäl alla akter hos Riksarkivet och vi gör kontinuerligt beställningar därifrån. Rekvirering sker inom en vardag från det att vi har mottagit din beställning. När akten kommer till vårt kontor skickar vi den så snart som möjligt med post eller hör av oss till dig. Det kan uppstå väntetider hos Riksarkivet, på grund av deras arbetsrutiner.

Om adoptionen skett privat eller genom annan förmedlare

Om adoptionen har skett genom en annan organisation/förmedlare, behöver du vända dig till den organisationen för att beställa akten. Om organisationen inte finns kvar eller om adoptionen var en så kallad privat/enskild adoption, får du vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för mer information. På MFoF:s hemsida kan du också läsa mer om adoptionsdokument och var de kan finnas.

Adoptioner från Sydkorea innan 1980

Om du är adopterad från Sydkorea och kom till Sverige innan år 1980, är adoptionen genomförd via socialstyrelsen. Det betyder att du behöver vända dig till den socialstyrelse som genomfört adoptionen, för att veta var bakgrundshandlingarna är arkiverade. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.