Kopia av akt

Är du adopterad och intresserad av att veta mer om din bakgrund? Du kan då alltid börja med att beställa kopia på den information som vi har om dig i adoptionsakten. Detta är kostnadsfritt. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa din akt.

Ibland saknas information i adoptionsakten, speciellt för adopterade som kom till Sverige på 1970- och 80-talet. Alla handlingar och information som kommer från utlandet lämnas alltid till adoptivföräldrarna i samband med adoptionen. Tidigare sparades inte kopior hos oss i samma utsträckning som idag. Det kan även saknas information för att adoptivföräldrarna inte har skickat in alla relevanta dokument till oss. 

Beställa akten

Du beställer kopiorna genom att fylla i och skicka in en blankett till oss tillsammans med en kopia av din legitimation. Vi behöver en kopia av din legitimation för att försäkra oss om att det är rätt person som efterfrågar akten. Du hittar blanketten i länkarna nedan:

Adoptionscentrums integritetspolicy

När vi behandlar dina personuppgifter sker detta i enlighet med vår integritetspolicy. Den finner du här.

Viktig information 

Adoptionscentrum förvarar alla akter hos Riksarkivet (på grund av utrymmesskäl). Vanligtvis väntar vi med beställningen tills det finns ett antal akter att beställa samtidigt (kan ta mellan en till tre veckor). När Riksarkivet har fått vår beställning behöver de tid på sig att hitta akterna. När vi har tagit emot dem kan det ta mellan en till två veckor innan vi hinner kopiera dokumenten och skicka dem till dig. Det betyder att det kan ta upp till två månader att få sina kopior.

Om du inte är adopterad via Adoptionscentrum

Om du inte är adopterad via Adoptionscentrum, kommer du inte kunna beställa din akt via oss. Du behöver då kontakta organisationen som förmedlade din adoption (om den finns kvar) eller vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för mer information. På MFoF:s hemsida kan du också läsa mer om adoptionsdokument och var de kan finnas.