Kopia av akt

Akter
Är du adopterad genom Adoptionscentrum och intresserad av att veta mer om din bakgrund? Ett sätt att börja samla information är att kostnadsfritt beställa kopia på den information vi har om dig i adoptionsakten. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopia av akt.

Vad kan akten innehålla?
Innehållet i akten varierar beroende på vilka dokument dina adoptivföräldrar och Adoptionscentrum fått vid tidpunkten för adoptionen. Adoptionscentrum började spara dokument för drygt 40 år sedan, långt innan det blev en lagstadgad skyldighet. Men ibland saknas ändå information i adoptionsakten, speciellt för adopterade som kom till Sverige på 1970- och 80-talet.  Rådande lagstiftning och regelverk påverkar vad som dokumenterades och vad som lämnades ut, t ex från ursprungslandets domstolar.

Dokument som upprättas i utlandet lämnas till adoptivföräldrarna i samband med adoptionen. Adoptionscentrum uppmanar alltid föräldrarna att skicka in kopior på de dokument de får i ursprungslandet till oss. Om detta sker finns de dokumenten också sparade hos oss. Syftet är att göra all information tillgänglig för den adopterade.

Beställa akten
Du beställer kopia av akt genom att fylla i och skicka in en blankett till oss, tillsammans med en kopia av din legitimation. Vi behöver en kopia av din legitimation för att försäkra oss om att det är rätt person som efterfrågar akten. Du hittar blanketten i länkarna nedan:

Adoptionscentrums integritetspolicy
När vi behandlar dina personuppgifter sker detta i enlighet med vår integritetspolicy

Rekvirering
Adoptionscentrum förvarar av säkerhets- och utrymmesskäl alla akter hos Riksarkivet och vi gör kontinuerligt beställningar därifrån. Rekvirering sker senast 24 timmar efter att vi har mottagit din beställning. När akten kommer till vårt kontor skickar vi den med post eller hör av oss till dig, senast 24 timmar efter ankomsten. Det kan uppstå väntetider hos Riksarkivet, på grund av deras arbetsrutiner.

Om adoptionen skett privat eller genom annan förmedlare
Om adoptionen har skett genom en annan organisation/förmedlare, behöver du vända dig till den organisationen för att beställa akten. Om organisationen inte finns kvar eller om adoptionen var en så kallad privat/enskild adoption, får du vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för mer information. På MFoF:s hemsida kan du också läsa mer om adoptionsdokument och var de kan finnas.