Resor och Rötter 25 år

Adoptionscentrum firar igen!

År 2020 är det 25 år sedan Adoptionscentrum startade sin verksamhet med Resor och Rötter för att stödja adopterade som intresserar sig för sitt ursprung, dels genom att studera handlingar från adoptionstillfället, dels genom röttersökningar och återresor.

Under årens lopp har verksamheten utvecklats på olika sätt. Många gruppåterresor har genomförts i Adoptionscentrums regi till Chile, Colombia och Sydkorea. Många adopterade har sökt och hittat sina rötter och vi har även förmedlat kontakten till adopterade som har blivit uppsökta av sin biologiska familj. Många adopterade som gjort en återresa på egen hand har i sin förberedelse kontaktat Resor och Rötter för råd och stöd inför sitt livs resa. Men inte bara adopterade har utnyttjat Resor och Rötters erfarenheter, kunskaper och stöd – ofta blir vi kontaktade av adoptivföräldrar med barn i olika åldrar som också vill utbyta tankar. Resor och Rötter finns till för både adopterade och deras familjer. Alla är välkomna att höra av sig! Resor och Rötter finns inte bara till för dom med siktet inställt på utlandet - många kontaktar oss under olika skeden i livet med tankar och funderingar kring att vara adopterad eller adoptivfamilj i Sverige.

Över 70 % av de utlandsadopterade i Sverige har idag nått vuxen ålder, och successivt växer nya generationer upp. Vi ser att behov och efterfrågan av stöd och hjälp för adopterade och deras familjer i dessa frågor kommer att bestå för lång tid framöver.

 

Det första kvartsseklet tycker vi är värt att uppmärksamma!