Adoptionscentrum för dig som är adopterad

Vad det innebär att vara adopterad är olika för olika personer. För många  blir frågor och tankar om ursprung och identitet viktigt under något skede i livet. En del väljer att söka sina rötter eller att göra en återresa. Andra kanske vill komma i kontakt med andra adopterade eller har behov av ett professionellt samtal.

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar där du som medlem kan engagera dig, komma i kontakt med andra och vara med att påverka.

Adoptionscentrum har förmedlat över 25 000 adoptioner sedan starten 1969. De erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss genom åren är grunden för de tjänster vi kan erbjuda dig som är adopterad.

Vill du få tillgång till dokument kring din adoption kan du beställa kopia akt.

Vi hjälper dig med röttersökning och återresor utifrån dina individuella behov. För oss är det viktigt att varje sökning är juridisk och etisk korrekt, för att undvika att någon enskild kommer till skada i processen. 

Du har också möjlighet att få kontakt med andra om du har tankar och funderingar kring din identitet och ursprung. Adoptionscentrum har kontaktpersoner, som själva är adopterade och som finns till för dig som är adopterad och har funderingar och frågor

Behöver du professionellt samtalsstöd eller prata med experter har vi sammanställt en lista över tips på kontakter.