Styrelsen i Adoptionscentrum Stockholm

Styrelsen 2022-2023

Roll   Namn
Ordförande  

Sophia Petersen
sophia.petersen@acstockholm.se

Vice ordförande  

Lena Falk
lena.falk@acstockholm.se

Kassör  

Helena Isaksson
helena.isaksson@acstockholm.se

Ledamöter  

Annika Elgeryd (utbildning)
Jonas Andersson

 

Revisorer  

Helen Falkenström
Redovisningskonsult

 

Valberedning  

Martin Värnild
martin.varnild@gmail.com