ACSTHLM - vårt medlemsblad

Vårt nya medlemsblad heter ACSTHLM och kommer ut 1-2 gånger per år till medlemmar i AC Stockholm.

I tidningen informerar vi framförallt om kommande aktiviteter, föreläsningar och utbildningar. Det är vår officiella kanal till alla våra medlemmarna. Vi har ca 1100 prenumeranter som får tidningen utskickad till sig.

Redaktörer: Sophia Petersen och Martin Värnild
E-post: info@acstockholm.se