Kontakt

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för adopterade och adoptivföräldrar. Det finns 18 lokala avdelningar i landet och en central.

AC Stockholm är landets största lokala avdelning. Vi är mycket aktiva och arrangerar kurser, ordnar aktiviteter, utbyter erfarenheter och påverkar samhället i frågor som berör adoption.

Så här kontaktar du oss

E-post    info@acstockholm.se
    Sophia Petersen, ordförande

Postadress

 

 

 

Adoptionscentrum Stockholm 
c/o Helena Isaksson
Halmvägen 21
125 33 Älvsjö

     
Facebook   www.facebook.com/acstockholm
Nyhetsbrev   www.acstockholm.se
ACSTHLM   info@acstockholm.se

 

Kontaktpersoner

 

 

 

Sophia Petersen

Bistår gärna som stöd i frågor om återresor och frågor kring att ha kontakt med den biologiska familjen. Gjorde röttersök med hjälp av Adoptionscentrum 2012. Nationell kontaktperson med fokus på unga och vuxna adopterade. Är adopterad från Sydkorea. 

sophia.petersen@acstockholm.se


Anders Naeselius

Bistår med stöd kring ansökningsprocessen. 

anders.naeselius@acstockholm.se


Jonas Andersson

Ledamot (tidigare ordförande för AC Stockholm) och pappa till två barn (22 och 25 år).
Telefon 070-667 68 69
jonas.andersson@acstockholm.se