Stockholm - en aktiv förening

Adoptionscentrum, med ca 5000 medlemsfamiljer, är en intresseorganisation och mötesplats för adopterade, adoptivfamiljer, sökande och andra som är intresserad av adoptionsfrågor.

Det finns 12 lokala avdelningar i Sverige där vi i AC Stockholm är landets största avdelning med ca 1250 medlemsfamiljer. Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län från Nykvarn till Waxholm.

Vilka är vi och vad kan vi göra för dig?

Vi är en aktiv förening, vårt mål är att du som adoptivfamilj skall känna att du har nytta av att vara medlem hos oss. Därför arrangerar vi kurser, ordnar aktiviteter för hela familjen och utbyter erfarenheter med varandra. Vi är också mycket aktiva i arbetet med att påverka och driva frågor kring adoption i samhället. Bland annat drev vi igenom höjningen av adoptionsbidraget, tillsättandet av en resurssamordnare och utvecklingen av öppna förskolan och ett resurscenter i Stockholm.

Att adoptivföräldrar ska ha samma rättigheter som biologiska föräldrar är självklart för oss. Därför håller vi ögonen på de förhållanden som påverkar just vår speciella familjebildning. Vi är en ideell förening och vår styrelse väljs av ett årsmöte.

I vår verksamhetsberättelse för 2015 kan du läsa lite om vad vi gör.

På följande sätt kan du informera dig om vad som händer i Stockholm Söder:

Utbildningar och aktiviteter

Det här är kärnan i vår informationsverksamhet. En samlingsplats för utbildningar och aktiviteter med anknytning till adoption. Här hittar du alltid den senaste informationen om vår verksamhet och den uppdateras kontinuerligt. Här finns alla inbjudningar och fakta om vårt utbud. Du anmäler dig lätt direkt på hemsidan.

Utbildningskatalogen

ACSTHLM

Vårt medlemsblad som kommer ut 1-2 gånger per år. ACSTHLM når per post ut till samtliga medlemsfamiljer och finns även att ladda ned från vår hemsida. Här presenteras föreningen och vårt utbud av kurser och aktuella aktiviteter. Läs mer om Söderbarn här och hämta senaste numret som PDF-fil.

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kompletterar informationen i tidningen ACSTHLM och håller dig uppdaterad om vad som händer lokalt i Adoptionscentrum Stockholm.

Informationen i nyhetsbrevet distribueras via e-post. Du anmäler eller avregistrerar dig till nyhetsbrevet via den här registreringssidan. Din e-postadress hanterar vi internt och säkert så att den inte sprids till andra. Du kan också när som helst avregistrera dig för vidare utskick.

www.acstockholm.se/nyhetsbrev