Styrelsen

Det är vi som är medlemmar i styrelsen 2021:

Styrelsen

 

Linda Johansson, ordförande
Om Linda:
Jag är adopterad via Adoptionscentrum 1979, och kom till Sverige tre månader gammal. Det perspektivet tar jag med mig in i min roll som styrelseledamot, och jag gick med i AC igen i vuxen ålder september 2018. Har sedan 35-års åldern skrivit om adoption, samt varit aktiv i forum och grupper på nätet. Gick in i styrelsen 2019 då jag tror att vi med enade krafter kan lyfta upp adoptionsrelaterade frågor på agendan när det behövs. Jag vill också verka för samhörighet och en normalisering av den här typen av familjebildning.
 

Theresa Glifstam, vice ordförande 
Om Theresa:  Äntligen mamma till en pojke från Sydkorea. Vi har varit en familj i tre år och han var knappt 1,5 år när vi fick varandra. Jag gick med i styrelsen 2020 för att vi nu landat som familj o det är dags att engagera sig!

Petra Wiberg, kassör
Om Petra:
Mamma till en pojke som är adopterad från Kina. Han adopterades 2014 och var nästan 3 år när vi fick varandra. Jag har varit med i Adoptionscentrum Skånes styrelse sedan 2017 och är kassör i styrelsen sedan 2018. Gift med Jörgen och bor i Oxie. 

Stefan Pinjefors, ledamot
Om Stefan: 
Min familj består av min fru som adopterades från sydkorea på 80-talet och min 2 åriga son som vi kom hem med från Sydkorea i oktober 2019. Blev invald i styrelsen 2020. Har lång erfarenhet av styrelsearbete och allt vad det innebär. Har som mål att fortsätta det goda arbete AC Skåne gör.

Lali Hagelin, ledamot
Om Lali:
Jag blev invald ledamot våren 2021. Jag valde att engagera mig i AC eftersom jag själv är adopterad från Sri Lanka. Arbetar som lärare och är bosatt i Lund. När jag födde min son och efterhand som han har blivit större och jag har berättat om min bakgrund som adopterad, började intresse och funderingar växa fram på ett nytt sätt. Jag upplevde frågor kring identitet och vad det innebär att vara adopterad belystes ur en ny vinkel för mig och kändes viktiga. Så nu är jag medlem och hoppas kunna bidra. 

 

Vill du ha kontakt med oss skriv till:
acskane@outlook.com eller via vår Facebooksida (meddelande) 
https://www.facebook.com/acskanesocialamedier/