Anmäl dig här

1. Klicka på länken ovan (rubriken) eller använd QR-koden nedan för att komma till anmälningsformuläret.
2. Inom några dagar får du mer information om hur betalningen går till.

     Anmälan

Medlemsavgifter

  • Avgift per hushåll 40 kronor per månad (autogiro) 
  • Ungdom (under 26 år) 100 kronor per kalenderår (faktura)
  • Studerande över 25 år 100 kronor per kalenderår (faktura)

Adoptionssökande

För att vara adoptionssökande behöver du både registrera autogiro hos din bank för medlemskap i Adoptionscentrum och betala ärendeavgiften. När du gjort båda stegen får du ett ärendenummer som fungerar som ett könummer och gäller för de länder dit är kötid i Sverige för att påbörja en adoptionsansökan. Kötiden utgår från den dag du registrerat autogirot hos din bank och betalat ärendeavgiften. Ärendeavgiften gäller per kalenderår och förnyas i januari.

Ärendeavgiften för adoptionssökande (makar/sambos/ensamstående) är 2 800 kronor per kalenderår (faktura). 

Varje anmälan behandlas i tur och ordning baserat på när betalningen registrerats hos oss.