Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid förbundsmötet som hålls vartannat år. Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid förbundsmötet i maj 2019. Mer information om den nya styrelsen kommer inom kort.

Den som är medlem i Adoptionscentrum och vill veta mer om styrelsens arbete och ansvarsområden hittar information på "Min Sida" efter att ha loggat in. Där finns även de senaste protokollen från styrelsemöten samt protokoll från förbundsmötena.