Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid förbundsmötet som hålls vartannat år. Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid förbundsmötet i maj 2017.

Den som är medlem i Adoptionscentrum och vill veta mer om styrelsens arbete och ansvarsområden hittar information på "Min Sida" efter att ha loggat in. Där finns även de senaste protokollen från styrelsemöten samt protokoll från förbundsmötena 2014-2017.

 • Förbundsstyrelsen
  • Margret JosefssonFörbundsordförande
   Margret Josefsson

   Bakgrund

   Margret Josefsson, 48 år, är född i Sydkorea. Hon bor i Mariestad tillsammans med man och två barn. Margret är utbildad socionom och arbetar som kurator på en vårdcentral. Som socionom har hon även arbetat inom socialtjänsten med ansvar för familjehem, barn, ungdomar och ensamkommande.

   Margret har varit medlem i Adoptionscentrum sedan 1988. Hon har suttit i AC Värmlands styrelse samt varit vice ordförande i styrelsen för Forum för Adopterade (den tidigare rikstäckande avdelningen för adopterade). Hon är idag även kontaktperson för adopterade.

   Margret har kunskap om flera olika områden inom Adoptionscentrum. Den personliga erfarenheten av adoption, speciellt rötter och återresor, kombineras med erfarenheten av att ha arbetat på Adoptionscentrums kansli (1994–1996 och 2001–2014) med adoptionsförmedling, information/kommunikation, medlemsverksamhet och verksamhet för adopterade. Hon har även sammanställt informationsmaterial om biståndsverksamheten och besökt projekt i Sydafrika, Indien och Vietnam.

   Förbundsstyrelsen

   Invald som förbundsordförande i december 2014.

   Omvald som förbundsordförande i maj 2017.

   Intressefrågor

   Margret vill verka för att Adoptionscentrum ska bli en ännu starkare organisation som arbetar för adopterade och adoptivfamiljers rättigheter och som är med och gör skillnad för barn i världen, även i Sverige.

   Hon vill att Adoptionscentrum ska kunna vara en självklar organisation för så väl adopterade som adoptivföräldrar och andra som vill verka för det som Adoptionscentrum står för.

   E-post
   margret.josefsson@adoptionscentrum.se

  • Magnus LjungkvistVice ordförande
   Magnus Ljungkvist

   Bakgrund
   Magnus Ljungkvist är 47 år. Han har tre barn adopterade från Sydkorea, födda år 2009, 2012 och 2015. Familjen bor i Bromma, Stockholm.

   Magnus är kommunikatör. Han är utbildad journalist och har arbetat som pressekreterare och presschef på flera myndigheter och organisationer. Han har även varit PR-konsult inom området Public Affairs. Idag arbetar han som borgarrådssekreterare i Stockholms stad, för finansborgarrådet.

   Förbundsstyrelsen

   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014, vice ordförande.

   Omvald i som ledamot maj 2017, vice ordförande. 

   Intressefrågor

   Magnus vill arbeta med att utveckla och stärka de etiska aspekterna av adoptioner. Han vill även att Adoptionscentrum ska ge starkt stöd till adopterade och deras familjer genom livet. Han har ett stort engagemang i demokratiska processer och medlemsinflytande.

   E-post
   magnus.ljungkvist@adoptionscentrum.se

  • Staffan TillingVice ordförande
   Staffan Tilling

   Bakgrund

   Staffan Tilling, 65 år, bor i Uppsala med sin fru. Han har två vuxna barn som är adopterade från Taiwan, samt ett barnbarn. I familjen finns också katten Essi, 15 år ung.

   Staffan är jurist och jobbar inom polisen. Har haft en mängd varierande uppdrag. Under många år var han ordförande i Saco-S Polismyndigheten. Han arbetar nu med upphandling och införande av ett nytt avtal för pass och andra resehandlingar med tillhörande utrustning. Ett av polisens största projekt, i värde och betydelse för polisens kunder.

   Staffan har varit aktiv i Adoptionscentrum sedan tidigt 90-tal. Han var ordförande i AC Uppland i några år, fram till 1996.

   Förbundsstyrelsen

   Invald ledamot i förbundsstyrelsen 1995–2013, de senaste åren som en av två vice ordförande.

   Åter invald ledamot i förbundsstyrelsen i december 2014. En av två vice ordförande.

   Omvald som ledamot i maj 2017, åter en av två vice ordförande.

   Intressefrågor

   Staffan är föreningsmänniska sedan ungdomen. Han gillar "ordning och reda", det lönar sig i längden. Juridiska spörsmål är ett givet ämne i förbundsstyrelsen. Han vill bidra till ett bra samarbete mellan förbundsstyrelsen och kansliet.

   E-post
   staffan.tilling@adoptionscentrum.se

  • Sofia Eugenzon PersbeckLedamot
   Sofia Eugenzon Persbeck

   Bakgrund

   Sofia Eugenzon Persbeck, 47 år, är adopterad från Argentina. Hon bor med sin man och två barn i Kista, Stockholm. Båda hennes barn är adopterade från Colombia. Sofia har en fil.kand. i kulturpedagogik och en folkhögskoleexamen i kultur. Idag arbetar hon på Arbetsförmedlingens huvudkontor som strateg/koordinator för jämställdhet och mångfald.

   Sofia har varit medlem i Adoptionscentrum sedan 2003. Som ung var hon delaktig i olika aktiviteter för adopterade. Hon var bland annat med i Adoptionscentrums uppstartande av ”Elefanter” – en verksamhet som liknade Röda Korsets jourhavande kompis fast för adopterade. Hon höll också föredrag för blivande adoptivföräldrar och deltog i debatter. När hon studerade spanska i Bogotá arbetade hon även som volontär med gatubarn och kvinnor i slumområden, samt gjorde besök på barnhem. Sofia har alltid känt till sina rötter och som ung varit tillbaka till Argentina och träffat sin biologiska mamma och sina syskon.

   Förbundsstyrelsen

   Invald som ledamot i förbundsstyrelsen i maj 2017.

   Intressefrågor

   Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering.

   E-post
   sofia.eugenzon-persbeck@adoptionscentrum.se

  • Jonas AnderssonLedamot
   Jonas Andersson

   Bakgrund

   Jonas Andersson, 56 år, har två barn, 17 och 19 år, adopterade från Vietnam.

   Han jobbar som egen företagare i reklambranschen och bor i Bagarmossen, Stockholm.

   Jonas har varit föreningsaktiv i AC Stockholm Söders styrelse sedan 1998, ordförande sedan 2001. Han har deltagit i ett stort antal olika arbetsgrupper och projekt inom förbundet avseende webb, utbildning av medlemmar och förtroendevalda, medlemsverksamhet, söka rötter m m.

   Jonas ingår i styrelsen för Stiftelsen Föräldralösa Barn sedan 2010 och är ordförande sedan december 2014.

   Han är aktiv i lobbyverksamhet för adopterade och adoptivfamiljer i Stockholm och har bland annat medverkat till inrättandet av Spira, öppna förskolan för adoptivbarn, och det kommunala ansvaret för denna. Han är sedan 2006 delaktig i att Stockholms stad, som enda kommun i landet, har ett väl fungerande Resurscentrum för adopterade och deras familjer.

   Förbundsstyrelsen

   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Omvald som ledamot i maj 2017.

   Intressefrågor

   Jonas anser att påverkansarbete kring rötterverksamhet och resurser för adopterade och adoptivfamiljer är viktigt. Han har även ett starkt engagemang för barnrättsfrågor, solidaritet, biståndsverksamhet och barns rätt till en familj.

   E-post
   jonas.andersson@adoptionscentrum.se

  • Johan HögbergLedamot
   Johan Högberg

   Bakgrund

   Johan Högberg, 49 år, är adopterad från Iran. Han bor i Sigtuna tillsammans med sin fru som är adopterad från Korea. Johan är gudfar till 4 barn, varav ett är barn till en adopterad. Han är utbildad inom datavetenskap i Uppsala och arbetar som systemutvecklare. 

   Johan har varit engagerad i Adoptionscentrum sedan 1996. År 1999 var han med och startade Adoptionscentrums rikstäckande avdelning för adopterade. Han var ordförande de två första åren och engagerad i flera år efter det. Avdelningen finns inte längre.

   Från 2014–2017 var Johan ledamot i förbundsstyrelsen. Han hade då särskilt ansvar för stöd till adopterade och rötterfrågan. Han ingick också i ekonomigruppen.

   Förbundsstyrelsen

   Invald i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Omvald som ledamot i maj 2017.

   Intressefrågor

   Johan vill arbeta för att förstärka bilden av Adoptionscentrum som en barnrättsorganisation samtidigt som kansliet ska bestå av anställda som är stolta över sitt arbete och har hög kompetens. Han vill även att adopterade ska se Adoptionscentrum som en organisation som har något att erbjuda dem.

   Johan har därtill ett särskilt intresse för stöd till adopterade, rättighetsfrågor för adopterade, rötterfrågor, diskrimineringsfrågor, etikfrågor samt filosofiska och psykologiska frågeställningar kring adoption.

   E-post
   johan.hogberg@adoptionscentrum.se

  • Torbjörn EnochsonLedamot
   Torbjörn Enochson

   Bakgrund

   Torbjörn Enochson, 57 år, bor i Södra Sandby utanför Lund. Torbjörn är utbildad civilekonom och adjunkt i ekonomi. Han arbetar som redovisningskonsult och bedriver eget företag sedan 2008. Dessförinnan har han haft anställningar som revisor respektive redovisningskonsult, samt arbetat som lärare på gymnasium och yrkeshögskolor.

   Torbjörn och hans fru adopterade två barn från St: Petersburg, Ryssland, år 2000 samt 2002. De fortsatte att vara aktiva i Adoptionscentrum efter barnens hemkomst och så småningom startade Torbjörn studiecirklar för blivande adoptivföräldrar, Studieförbundet Vuxenskolan. Dessutom har han tillhört AC Skånes styrelse i ett par år, samt varit revisor för avdelningen i mer än tio år.

   Förbundsstyrelsen

   Invald som ledamot i förbundsstyrelsen i maj 2017.

   Intressefrågor

   Som företagsekonom anser Torbjörn att det är viktigt att ekonomin är i balans och att pengar används med försiktighet, speciellt när organisationens framtida utveckling är svår att förutsäga. 

   E-post
   torbjorn.enochson@adoptionscentrum.se

  • Marianne JonssonLedamot
   Marianne Jonsson

   Bakgrund

   Marianne Jonsson, 53 år, har en son och en dotter födda i Kina, 2003 samt 2008. Familjen bor i Falun. Marianne arbetar som som sjukgymnast och lymfterapeut på Falu lasarett.

   Marianne är har suttit i AC Dalarnas styrelse sedan 2006 och är ordförande sedan 2012. Hon har även tidigare arbetat i andra styrelser.

   Förbundsstyrelsen

   Invald som ledamot i förbundsstyrelsen i december 2014.

   Omvald som ledamot i maj 2017.

   Intressefrågor

   Marianne tycker det är viktigt att Adoptionscentrum kvarstår som en adoptionsorganisation och att vi söker vägar att hitta nya medlemmar samt för att behålla befintliga medlemmar. Hon anser att det är av största vikt att lokalavdelningarna finns kvar, eftersom de utgör ett mervärde för medlemmarna. Marianne vill även hjälpa avdelningar som har svårt att rekrytera en styrelse.

   E-post
   marianne.jonsson@adoptionscentrum.se

  • Ellinor KibyLedamot
   Ellinor Kiby

   Bakgrund

   Ellinor Kiby, 49 år, är adopterad från Colombia och kom till Sverige vid 6 års ålder. Hon har två barn, 15 och 16 år. Ellinor har arbetat med adoptionsfrågor på Colombias ambassad i Stockholm. Hon är utbildad språkvetare med spanska och juridik som huvudämne. Ellinor är idag verksam som tolk, översättare.

   Ellinor har varit ledamot i AC Stockholm Söder sedan 2011. Hon är verksam som biståndsinformatör sedan 2012 och är ledamot i styrelsen för Stiftelsen Föräldralösa Barn sedan 2013.

   Förbundsstyrelse

   Invald i förbundsstyrelsen i maj 2013.

   Omvald som ledamot i maj 2017.

   Intressefrågor

   Adoptionscentrums biståndsarbete, ansvarsfullt sökande efter rötter, vuxna adopterade.

   E-post
   ellinor.kiby@adoptionscentrum.se

  • Patric NilssonLedamot
   Patric Nilsson

   Bakgrund

   Patric Nilsson, 37 år, är adopterad från Kolkata, Indien och har vuxit upp i Varberg. Idag bor han i Stockholm och arbetar som presstalesperson på Utrikesdepartementet. Parallellt med det driver han även en agentur som fokuserar på PR och event inom kultursektorn.

   Patric insåg tidigt att han själv ville adoptera, för honom är det ett självklart val. Han har varit medlem i Adoptionscentrum sedan 2015. Han minns tydligt hans föräldrars engagemang i förbundet. Medlemstidningen läste han ofta och han kommer särskilt ihåg julfirandet som AC Halland anordnade varje år.

   Patric har själv debatterat en del kring adoptionsfrågan.

   Förbundsstyrelsen

   Invald som ledamot i förbundsstyrelsen i maj 2017.

   Intressefrågor

   Förenkla, synliggöra och tydliggöra synsätt för att adoption ska vara ett förstahandsval för de som inte kan få biologiska barn, samt för de som helt enkelt väljer att adoptera även om de kan få biologiska barn.

   E-post
   patric.nilsson@adoptionscentrum.se