Datum:  2017-02-20

Veckans fråga, vecka 7

74 personer svarade på frågan ”Anser du att tidningen ´Att Adoptera´ har ett intressant innehåll?”

90 % svarade att de ansåg att tidningen hade ett intressant innehåll, medan 10 % inte ansåg det.