Datum:  2017-02-06

Veckans fråga, vecka 5

68 personer svarade på frågan ”Anser du att det är lätt att komma i kontakt med Adoptionscentrum?”

64 % svarade att de anser att det är lätt, medan 36 % svarade att de inte anser att det är lätt.