Datum:  2017-04-25

Veckans fråga, vecka 15

19 personer svarade på frågan ”Finns det relevant adoptionslitteratur för adopterade?”
42 % svarade att de tycker det, medan 58 % svarade att de inte tycker det.