Datum:  2017-04-03

Veckans fråga, vecka 13

46 personer svarade på frågan ”Anser du att Adoptionscentrums hemsida är informativ?”
78 % svarade att de tycker det, medan 22 % svarade att de inte tycker det.