Datum:  2017-03-27

Veckans fråga, vecka 12

140 personer svarade på frågan ”Anser du att Adoptionscentrum bör ta ansvar för stöd till adopterade och deras familjer i ett livslångt perspektiv?”
85 % svarade att de tycker det, medan 15 % svarade att de inte tycker det.