Datum:  2020-01-23

MFoF startar pilotprojekt för stöd till adopterade

Adoptionscentrum ser positivt på nyheten att MFoF fått regeringens uppdrag att genomföra ett pilotprojekt 2020-2021 för individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning.

- Det är värdefullt att frågan om rätten till sitt ursprung inte enbart blir en ekonomisk fråga utan också får en djupare innebörd, säger Adoptionscentrums ordförande Johan Högberg, då frågor om ansvar och kompetens också kommer att lyftas i projektet.  

Adoptionscentrum har genomfört adoptioner från ett 60-tal olika länder och har sedan slutet av 1980-talet stöttat adopterade som vill veta mer om sitt ursprung.

- Självklart är vi med och hjälper till på det sätt vi kan i projektet, både med erfarenhet från adopterade inom vårt förbund samt genom att dela med oss av den erfarenhet och kompetens som vi samlat, fortsätter Johan Högberg.