Datum:  2018-06-11

Riksdagen debatterar ändringar i adoptionsreglerna

Idag, måndag 11 juni, debatterar Riksdagen förändringar av adoptionsreglerna i Sverige. De lagändringar som föreslås rör bland annat barnets rätt till information och möjligheter för sambopar att adoptera. Beslut om nya regler väntas på onsdag 13 juni.