Datum:  2017-10-20

Redaktionsutskottet söker nya medlemmar!

Vi söker dig som kan bidra med egna perspektiv på adoption, men som också har erfarenhet, och intresse, av tidningsmakande och samhällsjournalistik.

Välkommen att skicka din ansökan till platssokande@adoptionscentrum.se senast den 1 november. Ansökan ska innehålla en beskrivning av dig, dina tidigare erfarenheter och varför du vill tillhöra redaktionsutskottet. Det är obligatoriskt att du är medlem i Adoptionscentrum. Engagemanget är ideellt.

Redaktionsutskottet träffas i början av manusperioden för kommande nummer. Vi diskuterar inriktning och teman, och håller ögonen framåt ytterligare något nummer. Redaktionsutskottet skriver inte tidningen utan är ett stöd för redaktören i inriktningsval. I början av 2018 kommer vi att ägna en hel del tid åt utvecklingen av tidningen.

Vi tar varmt emot din ansökan!