Datum:  2019-05-21

Nytt om Chile

Adoptionscentrum har uppdaterat informationen om den pågående Chile-utredningen. Det rör sig framförallt om förtydliganden kring adoptionsprocessen i Chile under den aktuella tidsperioden och om kravet på en statlig utredning.

Läs Adoptionscentrums information om den pågående utredningen i Chile här.