Datum:  2020-03-02

Vi söker familjer som är intresserade av att adoptera från Indien

Adoptionscentrum har fått förnyad auktorisation att förmedla adoptioner från Indien och vi tar gärna emot nya sökande för barn i åldrarna 0-3 år (upp till ej fyllda 4 år). Kontakta våra rådgivare eller landansvarig Anna Taxell för mer information om adoption från Indien.