Datum:  2020-02-19

Nyfiken på adoption

Är du nyfiken på adoption och bor i Jönköpingstrakten?

Hur gör man för att adoptera? Hur lång tid tar det? Varifrån kommer barnen?

Dessa och många andra frågor talar Adoptionscentrums adoptionsrådgivare om som avslutning på Jönköpings adoptionstemadag lördagen den 29 februari 2020.

Varmt välkomna till denna allmänna informationsträff kl. 14-16 i Fjällstugan, Jönköping.

Ingen föranmälan behövs och träffen är kostnadsfri.

Evenemanget är i direkt anslutning till Adoptionscentrum Jönköpings Temadag om ADOPTION .