Datum:  2017-12-01

Ny strategi mot hiv/aids

Idag, på världsaidsdagen, presenterar regeringen en ny nationell strategi mot hiv/aids. Det övergripande målet är att minimera spridningen av hiv, samtidigt som den som lever med hiv ska få bra stöd. Läs mer här.