Datum:  2019-10-07

Riksdagspolitiker vill se utredningar om internationella adoptioner

Riksdagsledamoten Jon Thorbjörnson (v) m fl föreslår i en motion till riksdagen att hanteringen av internationella adoptioner utreds, liksom behovet att skärpa tillsynen av adoptionsorganisationerna. Adoptionscentrum är positiv till intentionerna i motionen och välkomnar en granskning.

I motionen (2019/20:590 Internationella adoptioner) föreslås utredning av

  • om det finns behov av att skärpa tillsynen av adoptionsorganisationerna
  • hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat adoptioner från Chile
  • hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat internationella adoptioner till Sverige

Adoptionscentrum har sedan länge ställt sig bakom kravet på en svensk utredning av adoptioner från Chile och välkomnar därför motionens förslag. Adoptionscentrum är också positiva till att statsmakterna ser över de regler för tillsyn av adoptionsförmedling som finns idag. Om riksdagen dessutom anser att det finns ett behov av en större utredning av internationella adoptioner i Sverige, i enlighet med motionärernas förslag, står Adoptionscentrum till den utredningens förfogande.