Datum:  2018-03-06

Adoptionsreglerna moderniseras

I dag har regeringen överlämnat en proposition med förslag om att modernisera adoptionsreglerna. 

I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Adoptivföräldrarna ska vara skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad.
  • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par.
  • Ingen övre åldersgräns för internationell adoption införs. Tvärtom tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.
  • Utredningen i adoptionsärenden ska genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning.
  • Medgivande för adoption ska gälla i tre år.

Den 1 september 2018 föreslås lagändringarna träda i kraft.