Datum:  2019-03-12

Att ha en historia någon annanstans ifrånI dag delar Mary Juusela med som av sina tankar kring adoption.

Mary Juusela föddes 1982 i Indien, och kom till sin familj i Sverige vid ett års ålder. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Södertörns Högskola samt en Master of Science in General Management från Handelshögskolan i Stockholm. 

Sedan 2015 driver Mary företaget Lika Olika, som arbetar med tolerans- och inkluderingsprocesser på företag, skolor och kommuner runt om i hela Sverige. Hon är en flerfaldigt prisbelönad föreläsare.

”Att vara adopterad. Att ha en historia någon annanstans ifrån och tillsammans med andra människor, det är ibland väldigt speciellt. Men så är verkligheten för oss adopterade…….

Läs mer i Marys blogg http://likaolikametoden.se/wps/blog-mary-juusela/

 

Adoption Joy Week ger kunskap och inspiration
Adoption Joy Week uppmärksammar och sprider kunskap om internationella adoptioner i ett livslångt perspektiv. Adopterade och adoptivfamiljer delar med sig av sina perspektiv, erfarenheter och engagemang. Allt samlas under hashtaggarna #adoptionjoy och #adoptionförlivet

#adoptionjoy genomförs av adoptionsorganisationer i hela Norden den 11-17 mars. I Sverige deltar Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner