Datum:  2020-02-11

Auktorisation för Indien

Adoptionscentrum har fått ny auktorisation för att arbeta i Indien. Den nya auktorisationen innebär att vi numera även kan arbeta i det ordinarie adoptionsprogrammet i Indien, och inte som tidigare då vi enbart tilläts arbeta med barn med särskilda behov.