Datum:  2017-06-14

Minskade väntetider för Colombia

Adoptionscentrum har arbetat i Colombia sedan 1972, och landet är en av våra äldsta och största adoptionskontakter. Vi samarbetar både direkt med den sociala myndigheten ICBF, "Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", och med flera privata adoptionsbarnhem som har myndighetens tillstånd att arbeta med adoption. ICBF har regionkontor i Colombias alla 33 regioner och förmedlar adoptioner från hela landet.

Under de senaste åren har ICBF arbetat målmedvetet för att förbättra utredningsförfarandena, omorganisera och effektivisera sitt arbete. Sammantaget har arbetet lett fram till rejält minskade väntetider för de adoptionssökande. Samtidigt har man genomfört en kartläggning av de barn som är omhändertagna och bor i olika fosterfamiljer över hela landet. Det har visat sig att många barn varit omhändertagna under flera års tid, utan att få sin situation ordentligt utredd.

Enligt ICBF kommer behovet av adoptivfamiljer att öka. Vi välkomnar därför fler sökande som vill skicka sin adoptionsansökan till Colombia! Läs mer om ICBF och Colombia här, eller kontakta någon i Colombia-gruppen:

Anna Taxell, 08-587 499 14

Anneli Bonells Björklund, 08-587 499 29

Sofia Faleskog, 08-587 499 53