Datum:  2018-12-17

Vill du göra en återresa till Sydkorea 2019?

Det finns platser kvar till Adoptionscentrums gruppåterresa till Sydkorea 2019! Anmäl dig före den 1 maj. Den 9-16 juni, finns vår personal på plats för att ge stöd och råd till deltagarna. I det preliminära programmet ingår också till exempel besök hos SWS, gemensamma studiebesök och tid för egna initiativ. Läs mer om information och anmälan här