Datum:  2018-01-30

Adoptionscentrums verksamhet i Chile

Innan adoptionsverksamheten i Chile startade år 1971 gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsproceduren skulle gå till och vilka lagar och regler som fanns för att säkerställa att det gick att genomföra juridiskt och etiskt korrekta adoptioner. I Chile var det vid den här tiden barnavårdsdomstolarna som hade juridisk behörighet att fatta beslut rörande övergivna eller, av de biologiska föräldrarna, överlämnade barn. Barnavårdsdomstolarna anlitade socialarbetare som utredde barnens bakgrund och behov samt den biologiska familjens situation.

Adoptionscentrums medarbetare i Chile hade kontakt med barnavårdsdomstolar i flera städer som meddelade henne när ett barn behövde ett nytt hem. Medarbetaren vidarebefordrade då adoptionsansökan från en familj i Sverige som var intresserad av att adoptera barnet. 

Det var också barnavårdsdomstolarna som utsåg de blivande föräldrarna i Sverige till vårdnadshavare, och utfärdade tillstånd att föra barnet till Sverige för att slutföra adoptionen. Adoptionerna fullföljdes i svensk tingsrätt, och det svenska adoptionsbeslutet skickades till Chile för arkivering i akten på barnavårdsdomstolen. Adoptionscentrum fattar alltså inga adoptionsbeslut. 

Vi arbetar enbart i länder där det finns ett behov av internationella adoptioner. Internationella adoptioner är en möjlighet när man har säkerställt att barnet inte kan växa upp i varken sin ursprungsfamilj eller i en annan permanent familj i födelselandet. Först då är internationell adoption en möjlighet. Det finns internationella lagar och konventioner som reglerar denna verksamhet. Mer om det kan du läsa här

Myndigheten för Föräldrarätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) kontrollerar regelbundet vår verksamhet. Hos MFoF ansöker vi om auktorisation för att starta samarbete med nya länder, och ansöker om förnyad auktorisation vart tredje år. MFoF granskar landets adoptionssystem och beslutar sedan om det uppfyller internationella lagar och konventioner.

 

Många adopterade har i över 20 år sökt sina rötter och fått kontakt med sina biologiska familjer i Chile med hjälp av Adoptionscentrum och chilenska myndigheter. Adoptionscentrum har även arrangerat fem gruppåterresor för adopterade. I dessa ärenden har det inte framkommit något som fått oss att ifrågasätta adoptionerna.

Vi ser allvarligt på anklagelserna som uppstått i medier. Vi avvaktar information från chilenska myndigheter och om det visar sig att vi är omnämnda i utredningen kommer vi givetvis att bemöta det. 

Vi förstår att detta kan skapa frågor hos adopterade och adoptivföräldrar. Om du har frågor kring just ditt adoptionsärende, maila rottersokning@adoptionscentrum.se