Datum:  2017-11-18

Adoptionernas dag: "Öka stödet till adopterade och deras familjer"

En av de viktigaste frågorna för Adoptionscentrum är stödet efter adoptionen. Det finns idag bra verksamheter i Stockholm. Dels är det Stockholms stad som har öppna förskolan Spira, Duvnäs föräldrastöd och Resurscentrum. Dels är det Stockholms landsting som har avtal med Ericastiftelsen. Båda verksamheterna har under många år mött adopterade och bygg upp en erfarenhet och kompetens som är unik. I påverkansarbetet har Adoptionscentrum ofta lyft fram dessa som goda exempel och föreslagit att det kan vara en bas för ett nationellt resurscentrum, i alla fall utifrån den kompetens som finns.

Nu hotas dessa verksamheter av neddragningar inför 2018 och det är oroande. Istället för att utveckling finns risk för avveckling! 

Adoptionscentrums förhoppning är att kunna visa ansvariga politiker att detta är fel väg att gå och få till stånd beslut som istället stärker stödet.

En namninsamling startades idag och följdes upp med ett pressmeddelande. Underteckna gärna och sprid informationen så kan Adoptionernas dag 2017 bli både ord och handling!