Adoptionernas dag 2017: "Öka stödet till adopterade och deras familjer"

Idag startades en namninsamling för att visa ansvariga politiker hur viktigt stödet till adopterade och deras familjer är. Även ett pressmeddelande har skickats ut.

Förhoppningen är att ansvariga politiker förstår behovet och vikten av detta då verksamheter hotas av neddragningar inför 2018. Det finns mångåring erfarenhet och hög kompetens som måste tas till vara för att adopterade och deras familjer ska kunna få så bra stöd som möjligt och där det snarare handlar om att öka och utveckla än avveckla verksamheter.