Datum:  2019-10-25

Informationsträff om att adoptera från Taiwan

I samband med Adoptionernas Dag den 16 november i Solna anordnar Adoptionscentrum en informationsträff om att adoptera från Taiwan. Du får träffa handläggare och en adoptivförälder, som  berättar om adoptionsprocessen och ger en personlig betraktelse över hur det är att bli pappa till två pojkar från Taiwan.

Anmäl dig senast den 14 november!