Datum:  2019-10-25

Informationsträff om att adoptera från Sydkorea

I samband med Adoptionernas Dag den 16 november i Solna anordnar Adoptionscentrum en informationsträff om att adoptera från Sydkorea. Du får träffa handläggare, landansvarig och en adopterad, som  berättar om adoptionsprocessen och ger en personlig betraktelse över att adopteras från Sydkorea.

Anmäl dig senast den 14 november!