Datum:  2018-11-29

Funderar du på adoption från Kina?

Efter en tids uppehåll är det åter möjligt att starta adoptioner från Kina. Det innebär att vi på Adoptionscentrum välkomnar nya sökande till Kina.

Centralt system för adoption
Internationella adoptionsorganisationer har möjlighet att söka föräldrar till barn med särskilda behov i Kina. Adoptionsproceduren administreras av Kinas centralmyndighet och själva matchningen görs av Adoptionscentrum, utifrån de särskilda behov som familjen specificerat till oss att man är öppen för.

Haagkonventionen
Kina och Sverige har ratificerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Adoptionen godkänns därmed automatiskt i Sverige och barnet blir svensk medborgare (om minst en av föräldrarna är svensk medborgare). Läs mer om adoptionslandet Kina

Kontakta våra adoptionsrådgivare om du vill veta mer.