Datum:  2017-06-07

Adoptera från Kosovo eller Zambia

För närvarande finns det möjlighet för fler intresserade att sända adoptionsansökan till Kosovo eller Zambia. För båda länderna är lägsta åldersönskemål i ansökan ”ej fyllda fyra år”. Välkommen att kontakta adoptionsrådgivarna Anna Linnell, tel 08-587 499 11, eller Birgitta Lönnemar 08-587 499 24.