Datum:  2019-12-16

89 svenska adoptioner utreds i Chile

Adoptionscentrums verksamhetschef och regionansvarig har varit i Chile för en uppdatering av hur utredningen kring misstänka oegentligheter i samband med adoptioner i Chile under -70, -80 -90-talen fortgår.

Utredarna informerade bland annat om att de har fokus på hur barn omhändertogs och utreder för närvarande 613 nationella och internationella ärenden, varav 89 är svenska. Adoptionscentrum kommer inom kort att uppdatera informationen här på hemsidan.