Skattereduktion för gåvor

Från och med den 28 oktober 2021 är det möjligt att få skattereduktion för gåvor till Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse.

Så här funkar det

  • Du måste ge minst 200 kronor per gåvotillfälle.
  • Det totala gåvobeloppet, till en eller flera organisationer som är godkända av Skatteverket, måste vara minst 2 000 kronor per år. Skatteavdrag ges för gåvobelopp upp till totalt 6 000 kronor.
  • Avdraget är 25 % vilket innebär att du som minst får tillbaka 500 kronor (för gåvor upp till 2 000 kronor) och som mest 1 500 kronor (för ett totalt gåvobelopp på 6 000 kronor).
  • Vi lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket för de gåvor som berättigar till skattereduktion och meddelar även dig. Skatteavdraget syns i din inkomstdeklaration.
  • För gåvor till Föräldralösa Barn under  2021 gäller det perioden 28/10-31/12. Gåvor innan denna period räknas ej med i totalsumman för 2021.
  • För att vi ska kunna lämna kontrolluppgifter behöver vi ha ditt personnummer. För de flesta givare har vi detta, men är du osäker kan du höra av dig till oss på info@foraldralosabarn.se eller  08-587 499 00

För gåvor till exempel via Facebook kan skattereduktion inte ges eftersom Föräldralösa Barn inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida: https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html?q=skattereduktion+f%C3%B6r+g%C3%A5vor