Policy för biståndsarbetet inom Adoptionscentrum

Övergivna barns rätt till familj

Vårt biståndsarbete är inriktat på att stärka rättigheterna för barn som förlorat eller riskerar att förlora sin familjetillhörighet och sin identitet. När ett barn förlorar sin familj kan många grundläggande rättigheter hotas – rätten till liv och överlevnad, till en trygg barndom, till utveckling och lärande, till skydd mot våld och utnyttjande, rätten till god omvårdnad och att göra sin röst hörd. Rättighetsperspektivet genomsyrar allt arbete.

För att skapa varaktig förändring inriktar vi i huvudsak vårt arbete mot de som är närmast barnen; vårdnadsgivare, lokalsamhälle och beslutsfattare. I nära samarbete med lokala partnerorganisationer arbetar vi för att förbättra förmågan hos de som är ansvariga att leva upp till sina skyldigheter samt att stärka våra målgruppers möjlighet och förmåga att hävda sina rättigheter.

Läs mer under respektive punkt eller hämta hela vårt policydokument: 

Biståndsarbetet inom Adoptionscentrum samt policy för biståndsarbetet (PDF)