Barnhem är inget hem för barn

Utifrån FN:s barnkonvention och de globala målen arbetar vi för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Våra projekt är inriktade på barn som riskerar att överges och som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för ett barn. Vi arbetar därför för att stödet styrs om från att stötta barnhem till förebyggande stöd, och till att stärka familjer som lever i utsatthet.

 

Föräldralösa Barn arbetar i länder där tillgången till rättigheter ofta är begränsad för barn utan föräldraomsorg. Vi väljer också att arbeta där det finns ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till en positiv förändring. Vi stöttar och arbetar tillsammans med organisationer nära barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa och tillsammans utformar vi projekt för att hjälpa vår målgrupp - barn som förlorat eller riskerar att förlora sin föräldraomsorg.  Fokus är på barns rätt till överlevnad, utbildning, samt trygghet och skydd mot övergrepp.
Majoriteten av våra projekt finns i Indien och Vietnam.

Barns rätt att själva delta är centralt i våra insatser. Att barn och vuxna lär sig om barns rättigheter är inget värt om barn inte ges möjlighet att själva vara med, får göra sina röster hörda och blir lyssnade på.