Så används dina pengar

För Föräldralösa Barn är trygghet en viktig faktor vid insamlingen. Att dels kunna visa att du som ger stödjer ett viktigt arbete samtidigt som givandet ska vara enkelt och transparent.

Föräldralösa Barn har därför ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar vår bokföring och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi lovat givarna. Från och med 2016 är vi också med på Givarguidens Gröna lista. För att komma med på listan krävs att en organisation öppet redovisar sitt arbete och erbjuder insyn i sina processer och ekonomi. Vi är dessutom medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)

De insamlade pengarna används som egeninsatser i våra Sidafinansierade projekt. För varje insamlad krona skjuter Sida till nio. Vi kan på så sätt genomföra större insatser för att bidra till bestående förändringar för kommande generationer barn.  Adoptionscentrum ansöker om projektbidrag hos Forum Syd som bedömer ansökan åt Sida, utbetalar beviljade medel och övervakar projektets genomförande.Några mindre insatser får även en direkt finansiering av Föräldralösa Barn.